» » » วิธี Add Websites URL ใน Apps Section ของ Google Chrome

Wednesday, December 14, 2011

วิธี Add Websites URL ใน Apps Section ของ Google Chrome

สวัสดีครับ

สำหรับพวกเราที่ใช้ Chrome  เมื่อเปิด tab ใหม่ เราจะพบว่าหน้า tab ที่เปิดใหม่จะประกอบด้วย 2 section คือ 'most visited' ซึ่งจะแสดง ภาพthumbnail + links ของ Website ที่เราใช้บ่อยที่สุด 8 รายการ   และ section  'Apps' ซึ่ง แสดง Shortcuts ไปยัง Web App ที่เรา download จาก Chrome Webstore  แต่เราสามารถเปลี่ยน links ในหน้า 'most visted' ให้เป็น Shortcuts ในหน้า 'Apps' ได้ง่ายๆ โดยการ drag ภาพthumbnail + links  ไปที่เครื่องหมาย 'Apps' (ตามภาพ)   เราก็จะได้ Shortcuts ไปยัง Website นั้นทันทีจุดประสงค์ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ Website ที่เราต้องการได้โดยง่าย  และถ้าเราต้องการสร้าง shortcuts ของ websites ที่ไม่ได้อยู่ในหน้า 'most visted' ก็ทำได้ง่ายๆ โดยการ bookmark Website นั้นๆ แล้ว drag จากหน้า bookmark ไปที่ 'Apps' (ตามภาพครับ)


No comments:

Post a Comment