» » พิมพ์คำว่า Christmas ในช่อง Search ของ Google - อีกหนึ่ง Easter Egg สำหรับ Christmas จาก Google

Thursday, December 22, 2011

พิมพ์คำว่า Christmas ในช่อง Search ของ Google - อีกหนึ่ง Easter Egg สำหรับ Christmas จาก Google

สวัสดีครับ
วันนี้ผมมี Easter Egg จาก Google มาฝากอีกแล้วครับ  ยังคงเป็น Easter Egg สำหรับวันคริสต์มาสเช่นเคย คราวนี้ให้พิมพ์คำว่า Christmas ในช่อง Search เราจะเห็น Christmas decorations ในหน้า search และถ้าพิมพ์คำว่า hanukkah ซึ่งเป็นวันหยุดสำคัญของชาวยิว เราจะเห็น decorations แบบชาวยิวในหน้า Search ครับ

No comments:

Post a Comment