» » » Logo Maker - App สำหรับ Chrome Browser เพื่อสร้าง Logo แบบง่ายๆ

Monday, December 19, 2011

Logo Maker - App สำหรับ Chrome Browser เพื่อสร้าง Logo แบบง่ายๆ

สวัสดีครับLogo Maker เป็น App สำหรับ Chrome Browser สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Logo แบบง่ายๆ  โดยเราสามารถ Download App นี้ได้จาก https://chrome.google.com/webstore/detail/ciojdpgahhgdpmlhnocojjfhkfdmemdh   หลังจาก Launch App เราสามารถ upload ภาพและเพิ่มตัวอักษรและสัญญลักษณ์เพื่อตกแต่งภาพได้ทันที โดยมี font และภาพสัญญลักษณ์ให้เลือกมากมาย  เมื่อถูกใจแล้วก็ save เป็น file PNG มาใช้ได้ทันที  นอกจากนี้ยังสามารถ save ภาพที่ตกแต่งค้างอยู่เพื่อ load มาทำงานต่อในคราวต่อไปก็ได้  ข้อด้อยของ App นี้คือต้อง upload ภาพของเราเองเนื่องจากไม่มีภาพใน Stock ให้เลือก และเครื่องมือตกแต่งภาพเป็นแบบพื้นฐานเท่านั้น   น่าจะเหมาะกับการสร้าง Logo ที่ไม่ซับซ้อนหรือสร้างภาพ Logo เพื่อใช้ใน Social Site ครับ

No comments:

Post a Comment