» » Post ท่าให้ภาพถ่ายดูดี

Friday, January 27, 2012

Post ท่าให้ภาพถ่ายดูดี

สวัสดีครับ
 


ยุคนี้ใครๆ ก็ share รูปของตนเองผ่าน Internet กัน แต่ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ชอบการถ่ายภาพ ซึ่งอาจเป็นเพราะอุปนิสัยส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นเพราะภาพถ่ายของตนเองแทบทุกรูปดูไม่ดีดังตั้งใจ   Matt Slaby ช่างภาพชื่อดังได้แนะนำวิธีที่จะช่วยให้ภาพถ่ายของเราดูดีขึ้นไว้ดังนี้

1. เป็นตัวของเราเอง Matt แนะนำว่าทุกครั้งที่มีการ post ท่าเพื่อถ่ายภาพ ให้ทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุด อธิบายง่ายๆ ก็คือถ้าเราเป็นคนเรียบร้อยก็อย่าพยายาม post ด้วย action แปลกๆ ถ้าเราไม่มีความสามารถในการแสดง

2.  สำหรับคนที่ไม่ชอบให้ใครถ่ายภาพ ให้พยายามทำใจให้เป็นปกติ  เพราะความไม่พอใจจะถูกบันทึกไว้ในภาพถ่ายของเรา Matt แนะนำว่าให้พยายามนึกถึงเรื่องสนุกๆ ไว้

3.  อย่ามองกล้องแบบตรงๆ  เป็นธรรมชาติของเราที่มักจะมองตรงไปที่กล้องถ่ายรูป  Matt แนะนำว่าอย่ามองตรงๆ แต่ให้มองเหนือหรือต่ำกว่าระดับกล้องเล็กน้อย  สำหรับผู้ชายให้โน้มศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อย ในขณะที่ผู้หญิงให้โน้มศีรษะมาด้านหน้าเล็กน้อย ส่วนเท้าและร่างกายให้ขยับอย่าให้ตรงกับกล้องมาก จะทำให้ภาพดูดีขึ้น

4.  อย่าถ่ายภาพเพียงครั้งเดียว  หลังจากถ่ายภาพแรกแล้ว ให้ลองถ่ายภาพ ณ จุดเดิมซ้ำอีก เพราะหลายๆ ครั้งที่ภาพแรกที่ post ให้ถ่ายอย่างตั้งใจกลับดูไม่ดีเท่าภาพต่อมาที่ดูเป็นธรรมชาติกว่า

5.  ฝึกยิ้มให้เป็นธรรมชาติที่สุด และสังเกตุตนเองว่าเราดูดีที่สุดในด้านหรือมุมใด

ที่มา: http://lifehacker.com/5879115/how-to-look-your-best-in-photosNo comments:

Post a Comment