» » » » คิวรถเข็นสินค้าในห้างสรรพสินค้าประเทศจีน

Saturday, February 18, 2012

คิวรถเข็นสินค้าในห้างสรรพสินค้าประเทศจีน

สวัสดีครับ

ตรุษจีนเป็นเทศกาลแห่งการจับจ่ายสินค้าจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน  จำนวนรถเข็นสินค้าในห้างสรรพสินค้่าแห่งหนึ่งในประเทศจีนคงจะช่วยยืนยันได้ดี

ชม Clip ครับ


No comments:

Post a Comment