» » » วิธีตั้งค่าให้ Youtube หยุดเก็บข้อมูลการ Search Video และชม Video จาก Youtube

Wednesday, February 22, 2012

วิธีตั้งค่าให้ Youtube หยุดเก็บข้อมูลการ Search Video และชม Video จาก Youtube

สวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เรา Log In เพื่อใช้บัญชี Google หรือ Youtube การ search หา Video หรือเปิดชม Video จาก Youtube จะถูกเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้  แต่หลังจากที่ Youtube ปรับปรุงเปลี่ยนโฉมใหม่มีการเพิ่ม feature ให้เราสามารถกำหนดค่า Youtube ไม่ให้เก็บข้อมูลเหล่านี้  โดยมีวิธีการดังนี้ครับ

  1. Login บัญชี Youtube และเลือก settings
  2. click ที่ Video Manager และ Search History
  3. click ที่ Pause Search History เพื่อหยุดการเก็บข้อมูลการ search หา Video  และถ้าต้องการลบ Search History เก่าๆ ทั้งหมดก็ click ที่ Clear All  Search History ด้วย แต่เราจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเก่าส่วนนี้คืนนะครับ
  4. click ที่  History และปุ่ม Pause Viewing History เพื่อหยุดการเก็บข้อมูลการชม Video จาก Youtube และถ้าต้องการลบข้อมูลการชม Video จาก Youtube ก่อนหน้านี้ก็ click ที่ Clear All Viewing History แต่เราจะไม่สามารถกู้ข้อมูลเก่าส่วนนี้คืนเช่นกันนะครับ เราสามารถ set ค่าให้ Youtube กลับมาเก็บข้อมูลการ Search Video และชม Video จาก Youtube ตามเดิมด้วยการ Click ที่ปุ่ม Resume Search History และ Resume Viewing History ครับ

No comments:

Post a Comment