» » » รายละเอียดรายได้จากโฆษณาของ Google ปี 2011

Tuesday, March 6, 2012

รายละเอียดรายได้จากโฆษณาของ Google ปี 2011

สวัสดีครับ

ในแต่ละปี Google ทำรายได้จำนวนมหาศาล และรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโฆษณา อย่างเมื่อปีที่แล้ว (2011) Google มีรายได้ถึง 37.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ  (ประมาณ 1.14 ล้านล้านบาท) โดย 96% มาจากธุรกิจโฆษณา

WorldStream รวบรวมข้อมูลรายได้จากธุรกิจโฆษณาของ Google ปี 2011 มาประมวลไว้ดังนี้

รายได้จากโฆษณาแยกตามธุรกิจ
 1. Finance & Insurance - 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 2. Retailers & General Merchandise - 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 3. Travel & Tourism - 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 4. Jobs & Education - 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 5. Home & Garden - 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 6. Computers & Consumer Electronics - 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 7. Vehicles - 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 8. Internet & Telecom - 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 9. Business & Industrial - 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 10. Occasions & Gifts - 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ


และเมื่อจัดอันดับผู้ใช้เงินเพื่อโฆษณากับ Google มากที่สุด 10 อันดับ ประกอบด้วย
 1. Lowe's - 59.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 2. Amazon - 55.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
 3. The Home Depot - 50.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
 4. University of Phoenix - 46.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
 5. State Farm - 43.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
 6. Progressive - 43.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 7. eBay - 42.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
 8. AT&T - 40.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
 9. Booking.com - 40.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
 10. Hewlett Packard - 33.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในขณะที่  Apple จ่ายเงินเพื่อโฆษณากับ Google เป็นเงิน 17.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และที่น่าแปลกใจก็คือ   Microsoft จ่ายเงินเพื่อโฆษณากับ Google เป็นเงิน 16.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งที่ก็มีธุรกิจโฆษณาของตนเองอยู่

ที่มา: http://www.wordstream.com/articles/google-earnings


No comments:

Post a Comment