Tuesday, March 20, 2012

สวัสดีครับ

ผมต้องขอโทษพวกเราด้วยครับ ที่หายไปหลายวันเนื่องจากมีธุระสำคัญ คงจะกลับมา Post ได้ตามปกติในวันจันทร์ที่ 26 นี้ ขอบคุณทุกๆ คนที่กรุณาติดตามครับ

No comments:

Post a Comment