» » » Clip โฆษณา Galaxy Note ที่ได้รับการ Vote ให้เป็นโฆษณาที่มีประสิทธิภาพที่สุด

Tuesday, April 3, 2012

Clip โฆษณา Galaxy Note ที่ได้รับการ Vote ให้เป็นโฆษณาที่มีประสิทธิภาพที่สุด


สวัสดีครับ

ผลิตภัณฑ์ Smart Phone จาก Samsung ได้รับการตอบรับดีมากๆ และเป็นเบอร์หนึ่งใน Smart Phone ที่ใช้ระบบ Android  ซึ่งนอกจากคุณภาพสินค้าแล้วการโฆษณา Promote ผลิตภัณฑ์จาก Samsung ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกด้วย  

Ace Matrix ได้รวบรวมผลสำรวจงานโฆษณาที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในไตรมาสแรกของปีนี้  และปรากฏว่า งานโฆษณา Samsung Galaxy Note ชื่อ 'The Best Of A Phone and Tablet'  ได้คะแนนสูงที่สุด  โดยมีโฆษณา Doritos   ชื่อ 'Sling Baby'  และโฆษณา M&M' ชื่อ 'Just My Shell' ได้อันดับรองลงมา

การสำรวจครั้งนี้สอบถามผู้ชมโฆษณาใน TV ของสหรัฐอเมริกา โดยเน้นประสิทธิภาพของงานโฆษณาเป็นเกณฑ์สำคัญ ผู้ชมจะให้คะแนนประสิทธิภาพของงานโฆษณา ว่าสามารถโน้มน้าวใจผู้ชมขนาดไหน โฆษณาน่าดูมากหรือไม่ รวมถึงคำถามสำคัญๆ อื่นอีกหลายคำถาม ผลก็คือโฆษณา 'The Best Of A Phone and Tablet' ได้ 686 คะแนน ในขณะที่โฆษณาจาก Doritos และ M&M ได้ 671 คะแนนเท่ากัน  โดย โฆษณา Samsung Galaxy Note ชุด 'The Best Of A Phone and Tablet' ได้รับคำชมว่าสามารถสื่อสารถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเล่าเรื่อง

ชม Clip ครับNo comments:

Post a Comment