» » ความแตกต่างของวัยรุ่น generation นี้กับรุ่นก่อน

Tuesday, April 17, 2012

ความแตกต่างของวัยรุ่น generation นี้กับรุ่นก่อน

สวัสดีครับ

เมื่อพูดถึง generation หรือคนในแต่ละรุ่น เรามักจะคำนวณจากระยะเวลา 30 ปี ในช่วงเวลา 30 ปี เทคโนโลยีและสังคมมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปมากมาย  วันนี้ผมมีข้อมูลจาก Business Pundit เปรียบเทียบสังคมของเด็กวัยรุ่นเมื่อ 30 ปีก่อน (ค.ศ. 1982) กับเด็กวัยรุ่นยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 2012)  ว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหน ถึงจะเป็นข้อมูลของสหรัฐฯ แต่ก็น่าสนใจครับ


                                      ปี 1982                                      ปี 2012

นักร้องยอดนิยม         Olivia Newton John, Survivor             Adele, Rihanna, Katy Perry

ภาพยนตร์ยอดนิยม     E.T.                                               Twilight, Harry Potter

เครื่องเล่นเกมส์          Coleco Vision                                  PlayStation, Xbox

นักกีฬาดัง                 Peter Rose                                      LeBron James

ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับเด็กฝึกงาน  $60.3 ต่อสัปดาห์                      $130 ต่อสัปดาห์

โทรศัพท์มือถือ          ยังไม่มีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือ            3 ใน 4 มีโทรศัพท์มือถือ

สูบบุหรี่                     30%                                               18%

อาชีพยอดนิยม         วิศวกร, นักวิทยาศาสตร์, นักบริหาร         นักธุรกิจ,สังคมศาสตร์,การแพทย์
   
ใบขับขี่                    52% ของเด็กวัย 17 มีใบขับขี่               43% ของเด็กวัย 17 มีใบขับขี่

คะแนนประเมินผลโดยเฉลี่ย    997                                              1011

Sex & Safety            55% มีการป้องกัน                               81.5% มีการป้องกัน


    
                           

No comments:

Post a Comment