» » 17% ของผู้ใช้ Internet และ Computer ไม่ได้ติดตั้ง Antivirus Software

Wednesday, May 30, 2012

17% ของผู้ใช้ Internet และ Computer ไม่ได้ติดตั้ง Antivirus Software

สวัสดีครับ


มีคนเคยเปรียบเทียบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ก็เหมือนกับบ้านที่ไม่ได้ล็อคกุญแจหรือคนที่ใส่ชุดลำลองไปเดินป่า  แต่จากข้อมูลซึ่งสำรวจโดย McAfee ผู้พัฒนา Antivirus Software ชื่อดังในเครือ Intel กลับพบว่าหนึ่งในหกของผู้ใช้ Internet ทั่วโลกหรือ 17%  ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ไว้ในเครื่องเลย และย้งพบว่า 7% ของผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ไม่ได้ Update Data และบางรายถึงกับปิดโปรแกรม Antivirus ที่ติดตั้งไว้ ซึ่งก็มีค่าเท่ากับไม่ได้ติดตั้ง Antivirus เช่นกัน

ผู้ใช้ Internet ชาวอเมริกันทำคะแนนได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีผู้ไม่ติดตั้ง Antivirus Software ถึง 19.32% และผู้ใช้ Internet ของประเทศสิงคโปร์คือผู้ที่ไม่ติดตั้ง Antivirus Software มากที่สุดถึง 21.75% ส่วนประเทศที่ผู้ใช้ Internet ระวังมากที่สุดคือฟินแลนด์ โดยมีอัตราผู้ไม่ติดตั้ง Antivirus Software เพียง 9.7% จากข้อมูลยังพบอีกว่า ข้อมูลที่ติด Virus  27% ไม่สามารถกู้คืนได้สำเร็จ

นักวิเคราะห์บอกว่านอกจากขาดความรู้และขึ้เกียจ update Antivirus จะเป็นสาเหตุของการไม่ติดตั้งหรือ update data แล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์และ Internet บางคนยังสงสัยในประสิทธิภาพของ Antivirus Software อีกด้วย

ที่มา: http://techcrunch.com/2012/05/29/mcafee-malwar/

No comments:

Post a Comment