» » » » ติดตั้งภาพ Background จาก Bing ในหน้า Google Search

Wednesday, May 23, 2012

ติดตั้งภาพ Background จาก Bing ในหน้า Google Search

สวัสดีครับ

นอกจาก Google ที่เป็นเบอร์หนึ่งใน search engine แล้ว ยังมี search engine อีกมากมาย เช่น Yahoo, Ask, Bing ฯลฯ แน่นอนว่าในไทยเรา Google Search เป็นอันดับหนึ่งแบบเบ็ดเสร็จ  แต่ผู้ที่เคยใช้ Bing จาก Microsoft  หลายๆ คนก็จะชอบรูปภาพ Background ในหน้า Search ของ Bing ที่จะเป็นภาพสวยๆ ที่เปลี่ยนไปทุกวัน ในขณะที่ผู้ใช้ Google Search หากต้องการรูปภาพ Background ต้อง set ค่าเองและไม่ได้เปลี่ยนภาพโดยอัตโนมัติ

สำหรับพวกเราที่นิยมการ Search ด้วย Google แต่อยากได้รูปภาพสวยๆ ของ Bing เป็นภาพ Background สามารถทำได้ครับ ถ้าใช้ Google Chrome โดยการติดตั้ง Extension ที่ชื่อว่า Bing wallpaper for Google homepage  หลังติดตั้ง Extension นี้แล้ว หน้า Google Homepage จะมีภาพจาก Bing เป็นภาพ Background โดยอัตโนมัติ  ซึ่งเราสามารถตั้งค่า options ให้แสดงภาพปัจจุบันของ Bing หรือจะตั้งค่าให้ Random ภาพทุกครั้งที่เปิด Browser Chrome ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกภาพแบบธรรมดาหรือภาพ Hi Resolution หรือเปลี่ยนเป็นแสดงภาพจาก Picasa ก็ได้  ส่วนพวกเราที่นิยมสะสมภาพยังสามารถ Click ที่ปุ่ม Extension นี้ซึ่งจะเป็นการ show ภาพ Background ใน Tab ใหม่ซึ่งเราสามารถ Click ขวาเพื่อ Save ภาพ Wallpaper เก็่บไว้ได้ด้วย

พวกเราที่่ต้องการใช้ Extension นี้ก็ Click ที่ Bing wallpaper for Google homepage  เฉพาะ Google Chome นะครับ

No comments:

Post a Comment