» » » » Clip - Flu Attack ไวรัสเข้าสู่ร่างกายอย่างไร?

Saturday, May 19, 2012

Clip - Flu Attack ไวรัสเข้าสู่ร่างกายอย่างไร?

สวัสดีครับ

Clip ประจำวันสุดสัปดาห์คราวนี้ เป็นเชิงวิชาการนะครับ มาชมภาพจำลองการเข้าโจมตีของเชื้อไวรัสหวัด และทำให้ Cell ในร่างกายมนุษย์กลายเป็นโรงงานผลิตเชื้อไวรัส เพื่อแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

ชม Clip ครับ


No comments:

Post a Comment