» » » Monmouth - เมืองเก่าแก่ที่กลายเป็น Wikipedia Town แห่งแรกในโลก

Friday, May 25, 2012

Monmouth - เมืองเก่าแก่ที่กลายเป็น Wikipedia Town แห่งแรกในโลก

สวัสดีครับMonmouth เป็นเมืองเล็กๆ ในเวลส์ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  เช่น King Henry V (กษัตริย์อังกฤษในยุคกลาง) ทรงประสูติที่เมืองนี้ และเมืองนี้ยังมีสะพานเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เหลืออยู่เพียงที่เดียวในสหราชอาณาจักร  และล่าสุด Monmouth กลายเป็น 'Wikipedia town' เมืองแรกในโลก

Monmouthpedia Project ซึ่งดูแลโดย Wikimedia UK ใช้เวลา 6 เดือน ในการรวบรวมข้อมูลสถานที่สำคัญๆ พันกว่าแห่งในเมือง Monmouth ซึ่งนอกจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังรวมถึงสถานที่ราชการ แหล่งธุรกิจและสถานบันเทิงอีกด้วย

ข้อมูลสถานที่เหล่านี้เขียนโดยชาวบ้านในเมืองซึ่งรู้ประวัติและรายละเอียดเป็นอย่างดี และใช้อาสาสมัครจากอีกหลายๆ ชาติในการแปลบทความเหล่านี้เป็นภาษาต่างๆ อีก 26 ภาษา  ก่อนที่จะถูก upload ไปยัง wikipedia  แต่ที่ทำให้ Monmouth เป็น Wikipedia Town ที่สมบูรณ์ก็คือการติดตั้งแผ่นโลหะเล็กๆ ไว้ที่สถานที่สำคัญๆ พันกว่าแห่งนี้  ซึ่งแต่ละแผ่นบรรจุ QR Code ของสถานีที่นั้นๆ เอาไว้  ผู้ที่มาเยี่ยม Monmouth สามารถทราบข้อมูลของสถานที่ต่างๆ โดยการใช้ Smartphone Scan QR Code เท่านั้น  เทศบาลเมือง Monmouth ยังติดตั้งฟรี  Wi-Fi ไว้ทั่วเมืองเพื่อบริการทุกๆ คน


Jimmy Wales ผู้ก่อตั้ง Wikipedia บอกว่ากระแสตอบรับต่อ Monmouth Wikipedia Town ดีมากๆ และคาดหวังว่าจะมี Wikipedia Town เพิ่มขึ้นทั่วโลก 


ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2146267/Henry-Vs-Welsh-birthplace-worlds-Wikipedia-town--But-accurate.html

 

No comments:

Post a Comment