» » » Dot Illusion - ภาพลวงตา

Friday, June 1, 2012

Dot Illusion - ภาพลวงตา

สวัสดีครับ


ภาพด้านล่างเป็นภาพลวงตา ถ้าเราวางนิ้วมือทาบไว้บนภาพ เราจะเห็นจุดสีน้ำเงินเคลื่อนที่เร็วขึ้นและความเร็วจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนนิ้วที่เราวางทาบไว้และจะเร็วที่สุดถ้าทาบไว้ด้วยกำปั้นครับ

No comments:

Post a Comment