» » ติดตั้งคำสั่งส่ง File ไปยัง Cloud Storage ต่างๆ ไว้ใน Send To Menu

Monday, July 30, 2012

ติดตั้งคำสั่งส่ง File ไปยัง Cloud Storage ต่างๆ ไว้ใน Send To Menu

สวัสดีครับ

ปกติพวกเราที่ใช้ cloud storage ไม่ว่าจะเป็นของ Google Drive, Dropbox หรือ Sky Drive  เวลาต้องการส่ง files ไปที่ cloud storage  ก็ต้องใช้วิธี Copy หรือ Drag and Drop  แต่เราสามารถเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการติดตั้งคำสั่ง copy files ไปที่ cloud storage เหล่านี้ ไว้ที่ Send To Menu  โดยทำตามขั้นตอนนี้ครับ

Copy คำสั่ง %APPDATA%/Microsoft/Windows/SendTo ลงใน address bar ของ Windows Explorer เพื่อเปิด Send To FolderCopy Google Drive, Skydrive หรือ Dropbox Folder จาก Favorite Folder มาที่ Send To Folderเพียงเท่านี้ เราก็สามารถใช้คำสั่ง Send To เพื่อส่ง File ไปที่ Cloud Storage ได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ


No comments:

Post a Comment