» » » เครื่องคิดเลขแบบ Online ใน Google Search

Thursday, July 26, 2012

เครื่องคิดเลขแบบ Online ใน Google Search

สวัสดีครับ

Google Search มี feature การคำนวณแบบไม่ซับซ้อนสำหรับผู้ search หาข้อมูลมานานแล้ว และล่าสุด Google ก็เพิ่มเครื่องคิดเลขแบบ Online ไว้ใน Google Search  เครื่องคิดเลขนี้สามารถทำงานคำนวณได้ไม่แตกต่างกับโปรแกรมเครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป  ถ้าเราต้องการใช้เครื่องคิดเลข ก็พิมพ์คำว่า calculator ในช่อง search ของ Google ครับ


No comments:

Post a Comment