» » ปัจจุบันคนใช้ Smartphone เพื่อโทร.น้อยกว่าทำหน้าที่อื่น

Monday, July 2, 2012

ปัจจุบันคนใช้ Smartphone เพื่อโทร.น้อยกว่าทำหน้าที่อื่น

สวัสดีครับ

 
ผู้ที่พัฒนาโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกในโลกคงไม่คาดคิดว่าโทรศัพท์มือถือจะได้รับความนิยมและได้รับการพัฒนามาไกลขนาดนี้  จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีจุดประสงค์เพืยงแค่ใช้โทร.พูดคุย กลายเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่เสมือนคอมพิวเตอร์ทรงคุณภาพขนาดย่อมๆ และจากการสำรวจล่าสุดยังพบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในการโทร. พูดคุยกลายเป็นลำดับท้ายๆ ในการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือ

การสำรวจที่จัดทำในประเทศอังกฤษพบว่า นอกจากการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโทร.พูดคุย จะลดลงแล้ว  การใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อส่ง message ก็ลดลงมากเช่นกัน โดยปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือจะถูกใช้เพื่อท่อง Internet, เพื่อ check social network websites, เพื่อเล่นเกมส์ และเพื่อฟังเพลง โดยใช้เพื่อโทร.พูดคุยเป็นลำดับที่ 5  การสำรวจยังพบอีกว่า 54% ใช้โทรศัพท์มือถือแทนนาฬิกาปลุก, 46% ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อดูเวลาแทนนาฬิกาข้อมือ, 39% ใช้แทนกล้องถ่ายรูป, 10%ใช้แทนเครื่องเล่นเกมส์ และ 6% ใช้เพื่ออ่านหนังสือ ebook

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2166603/Making-calls-fifth-used-function-smartphones--web-Facebook-games-music.html

No comments:

Post a Comment