» » » » Brussels Flower Carpet - เทศกาลพรมดอกไม้ที่กรุง Brussels

Friday, August 31, 2012

Brussels Flower Carpet - เทศกาลพรมดอกไม้ที่กรุง Brussels

สวัสดีครับ

Grand Place หรือ Grote Markt คือจตุรัสสำคัญใน Brussels เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม  มีขนาดความกว้าง 68 เมตรและยาว 110 เมตร  Grand Place ก่อกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 11 ภายหลังการเริ่มต้นสร้างเมือง Brussels ในศตวรรษที่ 10  เริ่มแรก Grand Place เป็นตลาดจับจ่ายสินค้าและพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าขายสำคัญของเมือง Brussels และยังคงถูกใช้เป็นตลาดจน วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959  ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทำให้ UNESCO จัดให้ Grand Place เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 Brussels Grand Place ได้รับการยกย่องว่าเป็นจตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรปเมื่อปีค.ศ. 2010

ทุกๆ ปีเว้นปีในเดือนสิงหาคม ที่ Brussels Grand Place จะมีการจัดเทศกาล  "flower carpet"  ซึ่งเป็นการนำดอก begonias สดกว่า 600,000 ดอกซึ่งนำมาจากสวนไม้ดอกในเมือง Ghent จัดเรียงเป็นพรมดอกไม้ขนาด 24x77 เมตร  โดยต้องตกแต่งดอกไม้สดทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 4 ชั่วโมง โดยใช้นักจัดดอกไม้นับร้อยคน  ก่่อนการจัดเรียงดอกไม้ต้องมีการวางแปลนไว้ล่วงหน้าว่าใครจะจัดดอกไม้สีอะไรบริเวณใด เพื่อให้ได้ theme ที่ต้องการ   "flower carpet" นี้จะถูกจัดแสดงอยู่ประมาณ 5 วันก่อนถูกนำไป recycle

เทศกาลดอกไม้สวยๆ ใจกลางจตุรัสที่มีประวัตินับพันปีพวกเราคงคิดว่าต้องเป็นเทศกาลทีสืบเนื่องมานานหลายร้อยปี แต่ความจริงแล้ว เทศกาล  Brussels Grand Place flower carpet  เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1971 แต่ปรากฎว่าได้รับความนิยมจากน้กท่องเที่ยวจนกลายเป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุง Brussels ทำให้ต้องมีการจัดขึ้นทุกๆ 2 ปีจนกลายเป็นประเพณีไปแล้ว  ภาพที่นำมาฝากพวกเราเป็นเทศกาล Brussels Flower Carpet 2012 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม โดย Theme ปีนี้เป็น Theme สีสันสดใสสไตล์  African  ครับ
ที่มา: Kuriositas, Wikipedia
ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/saigneurdeguerre

No comments:

Post a Comment