» » » » eBook จาก Microsoft กว่า 80 เรื่อง download ได้ฟรี

Monday, August 6, 2012

eBook จาก Microsoft กว่า 80 เรื่อง download ได้ฟรี

สวัสดีครับMSDN blog จาก Microsoft นำ eBook  ของ Microsoft มาให้ผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ Computer  ได้ download มาอ่านๆ กันฟรีๆ  eBook ส่วนใหญ่มีความหนาหลายร้อยหน้า มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับ technologies และคู่มือวิธีการใช้งาน windows และ software สำคัญๆ ของ Microsoft เช่นวิธีใช้ Windows 7, เรื่องเกี่ยวกับการเขียน apps สำหรับ  Windows 8 apps, Windows Phone 7, วิธีใช้ Microsoft Office หลายๆ version ฯลฯ 

มีผู้สนใจเข้ามา download eBook กันมากมาย ทำให้ Microsoft เพิ่มจำนวน eBook ให้ download  เป็น 80 กว่าเรื่อง  eBook ทั้งหมดนี้เหมาะกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็น IT Pro หรือผู้ใช้งานทั่วไป  ขอแนะนำให้รีบ download นะครับเพราะไม่ทราบว่า Microsoft  ให้ download ฟรีตลอดหรือเปล่า พวกเราที่สนใจสามารถเลือก download eBook ที่ต้องการได้ฟรีจาก  blog. msdn (60 กว่าเรื่อง) และ blog.msdn (อีก 20 กว่าเรื่อง) ครับ


No comments:

Post a Comment