» » » เป็น Guru ในการใช้ Google Search ด้วย ฟรี Power Searching Course จาก Google

Monday, August 27, 2012

เป็น Guru ในการใช้ Google Search ด้วย ฟรี Power Searching Course จาก Google

สวัสดีครับถึงคนส่วนใหญที่ใช้ Internet จะพึ่ง Google Search ในการสืบค้นข้อมูล แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงเทคนิคการสืบค้นซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง  Google เคยจัด  course แบบ 2 สัปดาห์เพื่อให้ผู้ต้องการรู้เรื่อง search สามารถเรียนแบบ online เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  ถึงตอนนี้ searching course เสร็จสิ้นแล้ว และ Google ก็เปิดให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าอบรบสามารถเข้าไปเรียนรู้ Google Search ได้ตลอดเวลา

Free Searching Course   อธิบายวิธีใช้ Google Search ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Advance, เทคนิคการ search ข้อมูลอย่างเร็ว ฯลฯ  พวกเราที่อยากเป็น Guru ในการใช้ Google Search  สามารถติดตามได้จาก Power Searching with Google  ครับ

No comments:

Post a Comment