» » » Website รวมรวมเครื่องหมายสัญญลักษณ์ที่ไม่มีบนแป้น keyboard

Monday, August 20, 2012

Website รวมรวมเครื่องหมายสัญญลักษณ์ที่ไม่มีบนแป้น keyboard

สวัสดีครับ

เครื่องหมายสัญญลักษณ์บน keyboard ของเราส่วนใหญ่จะเป็นสัญญลักษณ์ที่ใช้กันเป็นประจำ ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเราจำเป็นต้องใช้สัญญลักษณ์ที่ไม่มีบนแป้น keyboard  และไม่รู้จะหาจากที่ไหน  ผมขอแนะนำ website ที่รวบรวมเครื่องหมายสัญญลักษณ์ไว้นับร้อยแบบ จัดไว้เป็นหมวดหมู่ เช่นสัญญลักษณ์รูปดาวนับสิบแบบ, สัญญลักษณ์คณิตสาสตร์, สัญญลักษณ์ภาษาต่างประเทศหลายๆ ประเทศ, สัญญลักษณ์เกี่ยวกับศาสนา  ฯลฯ  วิธีใช้งานก็ง่ายมากเพียง click ที่สัญญลักษณ์ที่ต้องการ ก็นำไป paste เพื่อใช้งานได้ทันที   พวกเราที่ต้องการใช้สัญญลักษณ์ที่ไม่มีบน keyboard ก็ click ที่ http://www.piliapp.com/symbol/   ชมตัวอย่างสัญญลักษณ์แปลกๆ กันครับ

♣ ☎ ✈ ☯ ♛ ☂ ☃ ♫ ✌ ✍ ㊧ ℅ ∭ ╤ ▦ ➽ ↜ ✿ ❀ ❃

No comments:

Post a Comment