» » » » Clip Animation จำลองเหตุการณ์วันที่เมือง Pompeii จมอยู่ใต้ลาวาจากภูเขาไฟ Visuvius เมื่อเกือบ 2 พันปีก่อน

Saturday, September 15, 2012

Clip Animation จำลองเหตุการณ์วันที่เมือง Pompeii จมอยู่ใต้ลาวาจากภูเขาไฟ Visuvius เมื่อเกือบ 2 พันปีก่อน

สวัสดีครับPompeii เป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรโรมัน  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟ Vesuvius ในประเทศอิตาลี  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ภูเขาไฟ Vesuvius ระเบิด แรงระเบิดและลาวาปริมาณมหาศาลทำลายเมือง Pompeii เกือบหมดทั้งเมือง  ลาวาและฝุ่นควันทับถมเมืองนี้สูงประมาณ 4 ถึง 6 เมตร (13 - 20 ฟุต)  

Pompeii จมอยู่ใต้ลาวาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 1 จน คริสศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 1,700 ปีถึงได้มีการขุด เก็บซากลาวาและบูรณะเมืองในปี ค.ศ. 1748    ทุกวันนี้ UNESCO จัดให้ Pompeii เป็นมรดกโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวถึง 2 ล้านห้าแสนคนต่อปี 

Clip ประจำวันสุดสัปดาห์นี้เป็น video animation จำลองเหตุการณ์วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ที่ Pompeii จมอยู่ใต้ลาวาจากภูเขาไฟ Vesuvius ครับ

No comments:

Post a Comment