» » ภายใน Data Center ของ Google

Friday, October 19, 2012

ภายใน Data Center ของ Google

สวัสดีครับ
Google’s data centers เป็นสถานที่ ที่น้อยคนจะมีโอกาสได้เข้าไปชมภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณ Data Center Floor เป็นเขตหวงห้ามที่มีแต่ทีมผู้ดูแลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเนื่องจากเป็นศูนย์รวมข้อมูลของผู้ใช้บริการของ Google

ล่าสุด Google ได้จัดทำ Website ชื่อ  Where the Internet lives  ซึ่งจะมีภาพภายใน Google's data center, ภาพการทำหน้าที่ของพนักงานภายใน Google's data center และภาพด้านนอกของ Google's data center ทั่วโลก  ภาพทั้งหมดถ่ายโดยช่างภาพชื่อ Connie Zhou,

นอกจากนี้ยังให้ผู้ที่สนใจการชมแบบ virtual tour ด้วย street view สามารถชม Lenoir, NC data center ที่รัฐ North Carolina สหรัฐอเมริกาอีกด้วย  โดยผู้ชมสามารถชมตั้งแต่ทางเข้า (front door) ไปจนถึงบริเวณ data center floor และบริเวณด้านนอก (exterior) ของ Lenoir, NC data center

และถ้าอยากชมตอนนี้ก็ชม Clip ครับ

ที่มา: Official Google Blog

No comments:

Post a Comment