» » » Persona - sign-in service ที่เน้นความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวจาก Mozilla

Monday, October 1, 2012

Persona - sign-in service ที่เน้นความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวจาก Mozilla

สวัสดีครับเวลา Login Website ที่พวกเราใช้เป็นประจำหลายๆ แห่ง ต้องใช้ email หรือ Login ด้วย Facebook หรือ Twitter ซึ่งหลายๆ คนกลัวปัญหาความปลอดภัยและไม่อยากสูญเสียความเป็นส่วนตัว  Mozilla ผู้พัฒนา Firefox Browser ก็เลยเปิดตัว sign-in service ชื่อ Persona  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการ Log-In   ซึ่งวิธีใช้งานก็คล้ายๆ กับ sign-in service รายอื่นๆ เพียงแต่ Mozilla ยืนยันว่าไม่มีการเก็บข้อมูลการใช้ Internet ของผู้ใช้เนื่องจาก Mozilla เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร  โดยข้อมูลการใช้ Internet หลัง sign-in ด้วย Persona จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปน่าจะถูกใจกับการ sign in ผ่าน Persona แต่ปัญหาสำคัญที่ Mozilla ต้องเผชิญก็คือการดึงดูดให้ website ชื่อดังยอมรับ Persona ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ sign-in  ซึ่งในขั้นเริ่มต้นมี Website หลายๆ แห่งที่สามารถ sign-in ผ่าน Persona แล้วเช่น The Times Crossword, OpenPhoto และ Voos 

พวกเราที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดหรือ register เพื่อใช้ Persona ได้จาก https://login.persona.org/ ครับ

No comments:

Post a Comment