» » วิธีประหยัด Battery ใน Smartphone

Thursday, November 1, 2012

วิธีประหยัด Battery ใน Smartphone

สวัสดีครับในระหว่างที่เกิด Hurricane Sandy  ในสหรัฐอเมริกาและทำให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายเมือง Website  CNET ก็เลยแนะนำวิธีใช้ Smartphone ให้เปลือง Battery น้อยที่สุด  ซึ่งหลายๆ ข้อสามารถนำมาปรับใช้สำหรับผู้ที่ประสบปัญหา Battery ใน Smartphone หมดเร็วเหลือเกิน

1.  Turn off the extra wireless connections. ปิดการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth , Wi-Fi , 3G รวมถึงปิดระบบ GPS และ location services  เมื่อไม่ใช้งาน

2. Just say no to push  ปกติ smartphone จะ sync ข้อมูลจาก email account ของเรา ให้ปิดคำสั่งนี้และเปิดใช้เป็นครั้งๆ ไป

3. Close unnecessary apps  ติดตั้งแต่ apps  รวมถึง widgets บนหน้าจอ Android  เท่าที่จำเป็นเนื่องจาก apps  ส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ตลอดเวลา

4.  Dim the display ปรับลดความสว่างของหน้าจอลง

ที่มา: http://news.cnet.com/8301-1035_3-57542254-94/smartphone-survival-guide-how-to-stretch-your-battery-life

No comments:

Post a Comment