» » » » Download Internet Explorer 10 Release Preview ได้แล้ว

Wednesday, November 14, 2012

Download Internet Explorer 10 Release Preview ได้แล้ว

สวัสดีครับ
วันนี้ผู้ใช้ Windows 7 สามารถ download Internet Explorer 10 เวอร์ชั่น Release Preview ได้แล้วครับ  Internet Explorer 10 เป็น browser รุ่นล่าสุดที่ Microsoft จะติดตั้งมากับ Windows 8  โดย IE10 จะรองรับการใช้งานระบบ touch screen อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม IE10 ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันเมื่อใช้ผ่าน keyboard และ mouse
IE10 ยังปรับปรุงให้ทำงานได้เร็วขึ้น และปลอดภัยกว่า ทุกๆ version ก่อนหน้านี้   พวกเราที่สนใจสามารถ download ได้จาก http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/downloads/ie-10/worldwide-languages ซึ่งมี version ภาษาไทยให้ download ด้วย ส่วนพวกเราที่ใช้ Windows XP และ Vista ยังไม่สามารถ download Internet Explorer 10: Release Preview ครับ

No comments:

Post a Comment