» » Boeing ใช้มันฝรั่งแทนมนุษย์เพื่อทดสอบสัญญาน wi-fi บนเครื่องบิน

Thursday, December 27, 2012

Boeing ใช้มันฝรั่งแทนมนุษย์เพื่อทดสอบสัญญาน wi-fi บนเครื่องบิน

สวัสดีครับสัญญาน wi-fi บนเครื่องบินโดยสารกลายเป็นเรื่องสำคัญเพราะผู้โดยสารหลายๆ คนนิยมใช้ Internet เมื่ออยู่บนเครื่องบิน   Boeing ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกพยายามหาวิธีที่จะทำให้ สัญญาน wi-fi บนเครื่องบินมีความแรงสม่ำเสมอทั่วทั้งเครื่องบิน  ซึ่งอุปกรณ์ที่ Boeing ใช้เพื่อช่วยในการทดสอบสัญญาน wi-fi ก็คือมันฝรั่งปัญหาของสัญญาน wi-fi บนเครื่องบินที่พบประจำก็คือความแรงไม่สม่ำเสมอและไม่เท่ากันทุกๆ จุดบนเครื่อง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากผู้โดยสารมีการลุกเดินไปมาทำให้สัญญาน wi-fi ถูกรบกวน  ขณะนี้ Boeing กำลังหาวิธีแก้ปัญหานี้เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเข้าถึงสัญญาน wi-fi อย่างเท่าเทียมกัน และได้ใช้สัญญาน wi-fi ที่แรงที่สุดโดยไม่รบกวนต่อระบบอีเล็คโทรนิกส์บนเครื่องบิน  เพื่อการทดสอบ Boeing ตั้ดสินใจใช้มันฝรั่งแทนมนุษย์โดยการใช้มันฝรั่งถึง 20,000lbs หรือ 9,000 กิโลวางเลียนแบบรูปร่างมนุษย์ไว้ตามที่นั่งบนเครื่องบินแต่ละลำที่ใช้ทดสอบ  เจ้าหน้าที่ของ Boeing เปิดเผยว่าปฏิสัมพันธ์ของสัญญาน wi-fi ต่อมันฝรั่งใกล้เคียงกับที่เกิดกับมนุษย์มากที่สุด ทำให้มันฝรั่งถูกนำมาใช้แทนซึ่งสิ่งที่มันฝรั่งเหนือกว่ามนุษย์ในการทดสอบลักษณะนี้ก็คือ มนุษย์เราไม่สามารถทนนั่งนิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหวได้ทั้งวันเหมือนมันฝรั่งนั่นเอง

ที่มา: http://www.bbc.co.uk/news/technology-20813441

No comments:

Post a Comment