» » » ฐานผลิตของ Apple - Who Supplies Apple?

Thursday, February 28, 2013

ฐานผลิตของ Apple - Who Supplies Apple?

สวัสดีครับผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น Mac, iPod, iPad หรือ iPhone ส่วนมากไม่ได้ผลิตในสหรัฐอเมริกา แต่มีฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่อยู่ในเอเซีย   ข้อมูลจาก ChinaFile ซึ่งจัดทำเป็น Interactive Map  เปิดเผยว่า โรงงานที่เป็น Supplier ให้กับ Apple ซึ่งจัดหาวัตถุดิบ ผลิตชิ้นส่วน และประกอบผลิตภัณฑ์  อยู่ในสหรัฐอเมริกา  81 แห่ง, ในยุโรป 41 แห่ง, และอีก 676 แห่ง อยู่ในทวีปเอเซีย โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, และประเทศในอาเซียนจาก Interactive Map เราสามารถซูมเพื่อดูรายละเอียดของ supplier ทั้งหมด  ผมทดลองซูมดูปรากฏว่ามีโรงงานในไทยที่เป็น supplier ให้ Apple 19 แห่ง

พวกเราที่สนใจก็ click เข้าไปชมได้ที่  http://www.chinafile.com/who-supplies-apple-it-s-not-just-china-interactive-map  ครับ

No comments:

Post a Comment