» » » วิธี embed YouTube Video ในรูปแบบ Audio Player

Thursday, March 28, 2013

วิธี embed YouTube Video ในรูปแบบ Audio Player

สวัสดีครับ

YouTube เป็นศูนย์รวมของ Clip Video ทุกประเภท  และเป็นคลังเพลงขนาดใหญ่ที่สุดบน Internet   ปกติเราสามารถ embed เพลงเหล่านี้ไปที่ website ของเราในรูปแบบ Video  แต่ในกรณีที่พวกเราต้องการ embed YouTube Video ในรูปแบบ Audio Player  ก็สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง CSS  โดยใช้  HTML code  ด้านล่าง (อย่าลืมแทนที่ YoutubeID ด้วย ID ของ YouTube Video ที่เราต้องการก่อน embed  code นะครับ)

<div style="position:relative;width:267px;height:25px;overflow:hidden;">
  <div style="position:absolute;top:-276px;left:-5px">
    <iframe width="300" height="300" 
      src="https://www.youtube.com/embed/youtubeID?rel=0">
    </iframe>
  </div>
</div>

Tips นี้ผมได้มาจาก website labnol.org ครับ 


No comments:

Post a Comment