» » เล่น Social Games ของ Zynga จาก Zynga.com รูปแบบใหม่

Friday, March 29, 2013

เล่น Social Games ของ Zynga จาก Zynga.com รูปแบบใหม่

สวัสดีครับพวกเราที่ชื่นชอบ Social Games จาก Zynga จะทราบกันว่านอกจากเล่นผ่าน Facebook แล้ว เรายังสามารถเล่นเกมส์จาก Zynga.com แต่ต้อง login ด้วยบัญชี Facebook  ล่าสุด Zynga ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเล่นเกมส์บน  Zynga.com ใหม่  โดยผู้เล่นสามารถ log in ด้วย account ใหม่กับ Zynga โดยไม่ต้อง log in ด้วยบัญชี Facebook อีกต่อไป  เมื่อ log in แล้ว ผู้เล่นมีสิทธิ์เลือกจะ connect กับ Facebook และเล่นเกมส์เิดิมต่อไปตามปกติ หรือจะเลือกเล่นเกมส์ใหม่ตั้งแต่ต้นพร้อมกับเลือกเพื่อนใหม่ (zFriends) จาก Zynga.com  ในกรณีที่เลือกเล่นเกมส์ใหม่ตั้งแต่ต้นผู้เล่นยังคงสามารถเล่นเกมส์ของ Zynga บน Facebook ของตนได้ตามปกตินักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นความพยายามของ Zynga ที่จะสร้าง website สำหรับเกมส์ของตนเอง เพื่อจะไม่ต้องพึ่งพา Facebook มากเกินไป  พวกเราที่สนใจที่จะเล่นเกมส์อย่าง Farmville2, Roller Coaster Ville, Cityville ฯลฯ จาก website ของ Zynga เอง ก็ click ที่  https://zynga.com/  หลายๆ คนบอกว่าเร็วกว่าเล่นบน Facebook ครับ (คงเป็นเพราะยังมีผู้เล่นไม่มาก)

No comments:

Post a Comment