» » » 10 ประเทศความเร็วเฉลี่ย Internet สูงที่สุดในโลกและ 10 ประเทศที่บริการ Internet เร็วกว่า 10 Mbps. มากที่สุดในโลก

Wednesday, April 24, 2013

10 ประเทศความเร็วเฉลี่ย Internet สูงที่สุดในโลกและ 10 ประเทศที่บริการ Internet เร็วกว่า 10 Mbps. มากที่สุดในโลก

สวัสดีครับAkamai Technologies เปิดเผยผลสำรวจความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี 2012 พบว่าอัตราเฉลี่ยของความเร็วในการต่อ Internet ของทุกประเทศทั่วโลกอยู่ที่  2.9 Mbps. และประเทศที่มีอัตราเฉลี่ยความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet สูงสุด 3 อันดับแรกล้วนเป็นประเทศในทวีปเอเซีย คือเกาหลีใต้, ญี่ปุ่น และฮ่องกง  ด้วยความเร็วเฉลี่ย 14.0 Mbps., 10.8 Mbps., และ 9.3 Mbps.  ตามลำดับ


ผลสำรวจยังพบว่าทั้ง 3 ประเทศยังเป็นประเทศที่มีบริการ Internet ด้วยความเร็วสูงกว่า 10 Mbps. มากที่สุดด้วยเช่นกัน โดยเกือบครึ่ง (49%) ของบริการ Internet ในเกาหลีใต้มีความเร็วสูงกว่า 10 Mbps. ตามมาด้วยญี่ปุ่น 39%  และฮ่องกง 28%ส่วนประเทศที่ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกามีความเร็วเฉลี่ยที่ 7.4 Mbps. เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 28% และมีเพียงประเทศเดียวที่ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ลดลงคือประเทศกัวเตมาลา  โดยลดลงถึง 39% ครับ

ที่มา: TechcrunchNo comments:

Post a Comment