» » » โครงการปลูกป่าไม้บนอาคารสูงใจกลางเมืองมิลาน

Saturday, April 6, 2013

โครงการปลูกป่าไม้บนอาคารสูงใจกลางเมืองมิลาน

สวัสดีครับ
ปัญหาขาดแคลนต้นไม้สีเขียวเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วโลก  ผู้อาศัยในอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดส่วนใหญ่สามารถปลูกแต่ต้นไม้ขนาดเล็กเพียงไม่กี่ต้น  แต่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่มีผู้คนอาศัยอย่างแออัดอย่างเมืองมิลานประเทศอิตาลี กำลังมีการก่อสร้างอาคารสูงซึ่งนอกจากใช้เป็นที่พักอาศัยแล้วยังใช้เป็นที่ปลูกป่าในเมืองอีกด้วย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนชื่อ Stefano Boeri ได้ออกแบบโครงการป่าไม้บนอาคารสูงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิลาน ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคารสูง 110 เมตรและ 76 เมตร  ซึ่งสามารถปลูกต้นไม้ได้ถึง 900 ต้น ต้นไม้เหล่านี้จะถูกปลูกบนระเบียงซึ่งสร้างในรูปแบบสลับฟันปลาเพื่อให้ระเบียงสามารถปลูกต้นไม้ที่มีความสูงตั้งแต่ 3 เมตรถึง 9 เมตรพร้อมๆ ไป กับพุ่มไม้และไม้ดอกที่ผู้อาศัยชื่นชอบ  ส่วนน้ำที่ใช้รดต้นไม้เหล่านี้ได้มาจากน้ำทิ้งของผู้อยู่อาศัยที่ผ่านการกรองแล้ว  เพื่อให้เป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์ที่สมบูรณ์แบบอาคารทั้งสองยังติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบระบายอากาศเพื่อช่วยประหยัดพลัีงงานอีกด้วย ต้นไม้ใหญ่ 900 ต้นนี้ถ้าปลูกบนพื้นที่ราบต้องใช้พื้นที่ถึงเกือบหมื่นตารางเมตรครับ
ที่มา: http://www.zmescience.com/ecology/milans-vertical-forest-towers/

No comments:

Post a Comment