» » Songdrop - บริการ Song Playlists ฟรีสำหรับผู้นิยมฟังเพลง Online

Thursday, April 11, 2013

Songdrop - บริการ Song Playlists ฟรีสำหรับผู้นิยมฟังเพลง Online

สวัสดีครับInternet เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของคนเราไปจากเดิมมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือวิธีการฟังเพลงเพราะปัจจุบันนี้บางส่วนของคนที่ใช้ Internet เป็นประจำก็หันมาฟังเพลงผ่าน Internet เป็นหลักเพราะความสะดวกในการ share กับเพื่อนๆ และความหลากหลายของช่องทางในการฟังSongdrop เป็น website สำหรับผู้นิยมฟังเพลงหรือดู clip เพลงผ่าน Internet โดยทำหน้าที่เหมือน playlist หรือ collection เพลงที่ชืี่นชอบของเราที่กระจัดกระจายอยู่ตาม website ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Soundcloud, และ website ที่ให้บริการเพลงอื่นๆ ฯลฯ   เรายังสามารถติดตาม trend ของเพลงยอดนิยม, เพลงใหม่ๆ ได้ด้วย

ผู้ที่ต้องการใช้ Songdrop สามารถ register ได้ฟรี หรือจะใช้วิธี connect ผ่าน Facebook ของเราก็ได้ ซึ่งการ connect ผ่าน Facebook ระบบจะ scan หานักร้องที่เราชื่นชอบจาก Facebook โดยอัตโนมัติ

 Feature สำคัญๆ ของ Songdrop ประกอบด้วย
  • Drop (Feeds) แสดง feeds เพลงทั้งหมดใน Songdrop ประกอบด้วย Recent Drops, Popular Drops, Friends Drops , Artists Drops
  • My Drop แสดง collection หรือ playlists เพลงทั้งหมดของเรา
  • Search สำหรับค้นหาเพลงที่ต้องการ
  • ปุ่ม Dropit หรือ Bookmarklet  ที่จะติดตั้งไว้ที่Toolbar ของ Browser  ซึ่งใช้เพื่อ add หรือ drop เพลงไว้ใน Songdrop Collection ของเรา


Songdrop เหมาะสำหรับผู้นิยมฟังเพลงผ่าน Internet และมีเพลงจำนวนมากจนต้องจ้ดเป็น playlists พวกเราที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการ Songdrop ได้ฟรีจาก https://songdrop.com  ครับ

No comments:

Post a Comment