» » » » Flickr - ปรับปรุงใหม่ ให้พื้นที่ฟรีสำหรับ upload ภาพ 1 TB.

Tuesday, May 21, 2013

Flickr - ปรับปรุงใหม่ ให้พื้นที่ฟรีสำหรับ upload ภาพ 1 TB.

สวัสดีครับการแข่งขันรุนแรงในธุรกิจ photo-hosting service ซึ่งมีคู่แข่งอย่าง Facebook, Instagram, Google+ Photos, ฯลฯ  ทำให้ Flickr ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ photo-hosting service เจ้าแรกๆ ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ โดยการให้พื้นที่สำหรับ free user  ขนาดมโหฬารถึง 1 TB. หรือ 1,024 GB.

Yahoo ซึ่งเป็นเจ้าของ Flickr แจ้งว่าผู้ใช้  Flickr อยู่แล้วจะได้รับการ update โดยอัตโนมัติ  ถึงจะได้พื้นที่ฟรีขนาด 1 TB. แต่จะมีโฆษณาอยู่ทางด้านขวาของ Photo Feed ของ Flickr ซึ่งผู้ที่ต้องการ Flickr แบบ Ad-Free ต้องจ่ายปีละ $49.99 เหรียญ ส่วนผู้ที่คิดว่าพื้นที 1 TB.  ยังน้อยไปก็สามารถจ่ายเพิ่มอีกปีละ $499.99 เหรียญเพื่อให้ได้พื้นที่รวม 2 TB. 

พื้นที่ขนาด 1 TB.  สามารถเก็บภาพได้จำนวนมหาศาล คงจะถูกใจผู้นิยมถ่ายภาพมากๆ หรือระดับมืออาชีพ และน่าจะเหมาะสำหรับ upload ภาพแบบ high-resolution   พวกเราที่สนใจหรือต้องการสมัครสมาชิกก็ Click ที่  http://www.flickr.com/ ครับ5 comments: