» » » » ภาพพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าถ่ายจากยานอวกาศ International Space Station

Wednesday, May 15, 2013

ภาพพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าถ่ายจากยานอวกาศ International Space Station

สวัสดีครับ

พวกเราคงเห็นภาพดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้ากันอยู่บ่อยๆ  แต่ภาพที่นำมาฝากพวกเราวันนี้พิเศษกว่าครับ เพราะเป็นภาพดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าที่ถ่ายจากยานอวกาศ International Space Station เมื่อเวลา 4.00น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2013 เหนือเกาะ Easter Island ในมหาสมุทรแปซิฟิก   ส่วนอีกภาพหนึ่ง ยาน International Space Station ถ่ายขณะ อยู่เหนือตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นภาพดวงจันทร์กำลังจะลับขอบฟ้าครับ

No comments:

Post a Comment