» » » YouTube Channel เปลี่ยน design เป็น YouTube One Channel วันที่ 5 มิถุนายน 2013

Monday, May 20, 2013

YouTube Channel เปลี่ยน design เป็น YouTube One Channel วันที่ 5 มิถุนายน 2013

สวัสดีครับYouTube แจ้งว่าจะทำการปรับเปลี่ยน design ของ YouTube Channel เป็น YouTube One Channel โดยอัตโนมัติในวันที่ 5 มิถุนายนนี้  ก่อนหน้านี้ YouTube One Channel เป็น Open Beta ซึ่งเจ้าของหน้า YouTube Channel นับสิบล้านบัญชีได้ร่วมทดสอบการใช้งานและประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะจำนวน Page View ของ YouTube Channel ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า 20%  สาเหตุเป็นเพราะผู้ชมสามารถค้นหา content ได้ง่ายขึ้น และสามารถชม YouTube One Channel ได้จากทุกๆ อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Desktop Computer, Smartphone และ TV. ในขณะที่เจ้าของ Pageสามารถปรับแต่งหน้าตาของ YouTube One Channel ได้อย่างหลากหลายขึ้นสำหรับพวกเราที่มี YouTube Channel page และไม่อยากรอจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2013  สามารถ Upgrade เป็น YouTube One Channel ได้ทันทีที่ http://www.youtube.com/onechannel ครับ
No comments:

Post a Comment