» » » ห่มผ้าให้ธารน้ำแข็ง The Rhone Glacier บนเทือกเขาแอลป์เพื่อป้องกันน้ำแข็งละลาย!

Friday, June 28, 2013

ห่มผ้าให้ธารน้ำแข็ง The Rhone Glacier บนเทือกเขาแอลป์เพื่อป้องกันน้ำแข็งละลาย!

สวัสดีครับThe Rhone Glacier ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คือธารน้ำแข็งเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเทือกเขาแอลป์
และเป็นแหล่งน้ำสำคัญของแม่น้ำ Rhone ในทวีปยุโรป จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่าในระยะ 150 ปีที่ผ่านมาธารน้ำแข็ง The Rhone Glacier มีการละลายจนบางบริเวณสามารถมองเห็นดินและโขดหินที่ซ่อนอยู่ใต้ธารน้ำแข็งนับหมื่นๆ ปี  วิธีล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์พยายามลดการละลายของธารน้ำแข็งแห่งนี้ในฤดูร้อนก็คือการใช้ผ้าห่มจำนวนมากรวมความยาวได้หลายไมล์คลุมธารน้ำแข็งแห่งนี้เพื่อป้องกันธารน้ำแข็งจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อนนอกจากคลุมธารน้ำแข็งด้วยผ้าห่มแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังได้เจาะธารน้ำแข็งเป็นโพรงลึกเพื่อสำรวจสภาพของ The Rhone Glacier  ทำให้ทราบถึงปริมาณของธารน้ำแข็งแห่งนี้เมื่อ 11,500 ปีก่อนและพบว่าขณะนั้น The Rhone Glacier มีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันเสียอีก แต่มีการเพิ่มและลดขนาดไปตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกในแต่ละยุค
ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2349783/Incredible-pictures-The-Alps-oldest-glaciers-protected-melting--covering-MILES-OF-BLANKETS.html

No comments:

Post a Comment