» » » วิธี Set ค่าให้ชื่อของเราไม่ปรากฎใน Sponsored Stories หรือ Social Ads บน Facebook

Wednesday, June 12, 2013

วิธี Set ค่าให้ชื่อของเราไม่ปรากฎใน Sponsored Stories หรือ Social Ads บน Facebook


สวัสดีครับ

พวกเราที่ใช้ Facebook คงจะเริ่มชินกับ  sponsored stories หรือโฆษณาที่แทรกมาใน newsfeed 


Sponsored stories คือการโฆษณาแบบ social ads ที่เจ้าของสินค้าใช้รายชื่อเพื่อนของเราที่เคยกด like หน้า page ของสินค้านั้นๆ เป็นตัวช่วยในการกระตุ้นความสนใจของเรา  โดยมีรูปแบบดังนี้ <Friend’s Name> likes <Brand’s Name>  และแน่นอนว่าถ้าเราเคยกด like หน้า page ของสินค้าใดไว้ ชื่อของเราก็อาจปรากฎอยู่ใน Sponsored stories บน newsfeed ของเพื่อนเราได้เช่นกัน 

สำหรับพวกเราที่ไม่ต้องการให้ชื่อของเราถูกนำไปใช้ใน Sponsored stories บน Facebook  ก็ต้องปรับค่า privacy ที่เกี่ยวกับ Like ดังนี้ครับ

1. Click ที่ About Page

2. Click ปุ่ม edit ใน Like Section และ click ที่ edit privacy3.  เปลี่ยนค่า Privacy เป็น 'Only Me' ในหัวข้อ 'Other' และ 'Interest' 
ที่มา: http://www.labnol.org/internet/disable-facebook-social-ads/28012/

No comments:

Post a Comment