» » » วิธีใช้ Feature 'boot to desktop' ใน Windows 8.1

Monday, July 1, 2013

วิธีใช้ Feature 'boot to desktop' ใน Windows 8.1

สวัสดีครับWindows 8.1 Preview มี feature 'boot to desktop' ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานบนหน้า desktop เป็นหลัก  พวกเราที่ต้องการให้  Windows 8.1   boot ด้วยหน้า desktop แทนที่จะเป็นหน้า Start Screen  ก็เพียง click ขวาที่ Taskbar  และเลือกคำสั่ง Properties > Navigation  จากนั้นก็ทำเครื่องหมาย ☑ ที่ 'Go To The Desktop Instead Of Start When I Sign In' และ click ที่ Apply

จากหน้า Navigation ยังมี option เพื่อปรับแต่งอีกหลายอย่างเช่น ทำเครื่องหมาย ☑ ที่ 'Show My Desktop Background On Start ' เพื่อเปลี่ยนภาพ Background ของ Start Screen ให้เหมือนกับของหน้า Desktop ฯลฯ


No comments:

Post a Comment