» » » เที่ยวภูเขาไฟ Fuji ทุกซอกทุกมุมแบบ Virtual Tour ด้วย Google Street View

Thursday, July 25, 2013

เที่ยวภูเขาไฟ Fuji ทุกซอกทุกมุมแบบ Virtual Tour ด้วย Google Street View

สวัสดีครับ

Street View ล่าสุดจาก Google คงจะถูกใจพวกเราที่อยากสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟ Fuji ในประเทศญี่ปุ่น  ภูเขาไฟ Fuji สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และเมื่อเดือนก่อน (มิถุนายน 2013) UNESCO ก็ได้จัดให้ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลก
Google จัดทำ Street View ชม Mt. Fuji โดยอาศัยทีม Street View Trekker ที่แข็งแรงเป็นพิเศษแบกกล้องและเก็บภาพ ไปตามเส้นทาง Yoshida trail จนถึงยอดเขาที่สูงถึง 3,776 เมตร  นอกจากนี้ยังเก็บภาพบรรยากาศรอบปากปล่องภูเขาไฟ Fuji และเส้นทางคดเคี้ยวบนยอดเขา  และนำภาพจำนวน 14,000 ภาพมาจัดทำเป็น Street View  รวมถึงภาพพระอาทิตย์ขึ้นบนเขา Fuji ซึ่งทีม Trekker ต้องขึ้นเขาแห่งนี้ตอนกลางดึกเพื่อให้ทันเก็บภาพชุดนี้


View Larger Map

พวกเราที่ยังไม่มีโอกาสปีนเขา Fuji แต่อยากสัมผัสบรรยากาศบนยอดภูเขาไฟที่เป็นสัญญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่นแบบ virtual tour ก็ Click ที่ Mount Fuji Street View ครับ

ที่มา: http://google-latlong.blogspot.co.uk/2013/07/on-top-of-mt-fuji-with-street-view.html

No comments:

Post a Comment