» » » โฆษณารูปแบบใหม่ใน Gmail

Tuesday, July 23, 2013

โฆษณารูปแบบใหม่ใน Gmail

สวัสดีครับ

Google ปรับโฉมให้ Gmail เป็น new tabbed interface for Gmail เมื่อเดือนพฤษภาคม  โดยการจัดหมวดหมู่ให้กับ email เป็น 5 กลุ่มคือ Primary Tab สำหรับ email สำคัญ, Social Tab สำหรับ email ที่เกี่ยวข้องกับ Social Websites, Updates Tab สำหรับ email ที่ส่งข้อมูลเป็นประจำ, Forum Tab, และ Promotions Tab สำหรับ email โปรโมทสินค้าและบริการ   Interace แบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกอ่าน email ที่สำคัญได้สะดวกขึ้นและเพิ่มช่องทางการโฆษณารูปแบบใหม่ใน Promotions Tab ด้วยโฆษณาจะมีลักษณะคล้ายกับ email ทั่วๆ ไป แต่มีคำว่า 'Ad' กำกับไว้และมีสี background  ต่างจาก email ทั่วๆ ไป  Google แจ้งว่าโฆษณารูปแบบนี้จะเข้ามาแทนการโฆษณาแบบ 'web clips' ตอนบนของ Gmail ที่เราเคยเห็นเป็นประจำ 


สำหรับพวกเราที่ไม่ต้องการเห็นโฆษณารูปแบบนี้ก็เพียงแต่ uncheck Promotion Tabs หรือเปลี่ยนกลับไปใช้ Gmail รูปแบบเดิม แต่ก็จะมีโฆษณาแบบ 'web clips' แบบเดิมด้วยนะครับ


No comments:

Post a Comment