» » » » ทายอุปนิสัยจากรส Ice Cream

Saturday, July 27, 2013

ทายอุปนิสัยจากรส Ice Cream

สวัสดีครับตั้งแต่ปี 1984  ประธานาธิบดี Ronald Reagan กำหนดให้เดือนกรกฎาคม เป็น National Ice Cream Month และวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคมเป็นวัน National Ice Cream Day เพราะเคยมีการสำรวจและพบว่า 90% ของชาวอเมริกันชอบไอสครีม  และเพื่อเป็นการฉลอง  National Ice Cream Month ประจำปีนี้  Baskin-Robbins ผู้ผลิตไอสครีมชื่อดังได้มอบหมายให้ Dr. Alan Hirsh, จาก Smell & Taste Treatment and Research Foundation ทำการสำรวจว่ารสของไอสครีมมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลิกและอุปนิสัยของคนกินหรือไม่

ผลการสำรวจปรากฎว่ารสไอสครีมสามารถบอกอุปนิสัยของคนกิน  เช่นพบว่าคนที่ชอบไอสครีมรส Rainbow Sherbet เป็นคนที่ชอบวิเคราะห์และค่อนข้างมองโลกในแง่ร้าย  คนที่ชอบรส Rocky Road เป็นผู้ฟังที่ดีและชอบมีส่วนร่วม คนที่ชอบรส Vanilla เป็นคนที่ค่อนข้างหุนหันแต่เต็มไปด้วยอุดมการณ์   คนที่ชอบ Mint Chocolate Chip เป็นคนที่ชอบออกความเห็นและระมัดระวังตัว ฯลฯ

พวกเราที่อยากทราบผลการสำรวจทั้งหมดก็ชมจากภาพด้านล่าง และลองเปรียบเทียบว่าผลการสำรวจใกล้เคียงหรือไม่?ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2368051/If-like-vanilla-impulsive-Rocky-Road-aggressive-Your-favorite-ice-cream-betrays-kind-personality-have.html

No comments:

Post a Comment