» » » » อาการหาวสามารถแพร่จากคนไปยังสุนัข

Saturday, August 17, 2013

อาการหาวสามารถแพร่จากคนไปยังสุนัข

สวัสดีครับ

ผลการวิจัยของ University of Tokyo พบว่าคนกับสุนัขมีความผูกพันกันอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะสุนัขจะหาวตามมนุษย์Dr. Teresa Romero และคณะนักวิจัยจาก University of Tokyo ทำการทดสอบสุนัข 25 ตัวพร้อมเจ้าของและพบว่าสุนัขจะหาวตามคนและจะหาวมากขึ้นถ้าคนๆ นั้นคือเจ้าของมัน และพวกมันยังสามารถแยกแยะว่าเป็นอาการหาวที่เกิดขึ้นจริงหรือแกล้งทำ และจะหาวตามอาการหาวจริงมากกว่า
Dr.Teresa Romero เปิดเผยว่าผลการวิจัยบ่งบอกว่าสุนัขมีคุณสมบัติเหมือนมนุษย์คือสามารถแยกแยะความรู้สึกของคนถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาสาเหตุแน่ชัดว่าทำไมอาการหาวสามารถแพร่จากคนสู่คน

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2386395/We-know-theyre-contagious-yawns-spread-human-DOGS-Scientists-discover-evidence-canines-really-mans-best-friend.html

No comments:

Post a Comment