» » » Google ปรับปรุงความสามารถของ Dictionary ใน Google Search - ให้รายละเอียดเหมือน Dictionary ฉบับตั้งโต๊ะ

Friday, August 23, 2013

Google ปรับปรุงความสามารถของ Dictionary ใน Google Search - ให้รายละเอียดเหมือน Dictionary ฉบับตั้งโต๊ะ

สวัสดีครับ

วันนี้ Google ปรับปรุงความสามารถของ Google Search ซึ่งเป็นเพียงการ update เล็กๆ แต่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่นิยมใช้ Dictionary ที่ซ่อนอยู่ใน Google Search  จากที่เคยเป็นเพียง Dictionary ที่อธิบายคำศัพท์อย่างคร่าวๆ กลายเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ อย่างละเอียด

ถ้าเราต้องการใช้ function 'dictionary' ใน Google Search ที่ update ใหม่ให้พิมพ์คำว่า define แล้วต่อด้วยคำศัพท์ที่ต้องการในช่อง search  (เช่น define philantrophy)  Google Search จะอธิบายความหมายของคำศัพท์, แนะนำคำพ้องความหมาย, ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในประโยค, วิธีออกเสียงพร้อมปุ่มฟังเสียง, built-in translation ที่สามารถแปลคำศัพท์เป็นภาษาอื่น, ประวัติของคำศัพท์ว่ามีที่มาอย่างไร, สถิติความนิยมในการใช้คำศัพท์นั้นๆ ย้อนหลังไปนับร้อยปี   ทำให้ Dictionary ใน Google Search ทำหน้าที่ได้เหมือนกับ Dictionary ตั้งโต๊ะฉบับสมบูรณ์ และเหนือกว่าตรงที่สามารถแปลคำศัพท์เป็นภาษาอื่นได้อีก 60 ภาษา
สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งงานด้วยเสียงให้ใช้ประโยคง่ายๆ เช่น “What’s the definition of philantrophy?” หรือ “What are synonyms for philantrophy? ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน

การ Update ครั้งนี้ใช้ได้ทั้งบน Desktop และ Mobile แต่ต้อง search ด้วย Google version ภาษาอังกฤษ (Google.com) เท่านั้นครับ

No comments:

Post a Comment