» » » » ใช้ Google Search เป็นเครื่องจับเวลาหรือนาฬิกาปลุก

Friday, August 2, 2013

ใช้ Google Search เป็นเครื่องจับเวลาหรือนาฬิกาปลุก

สวัสดีครับ

Google Search ทำหน้าที่ได้หลายอย่างจริงๆ ครับ นอกจากใช้ search หาข้อมูลแล้วยังเป็นเครื่องคิดเลข, พยากรณ์อากาศ, เครื่องแปลงหน่วย ฯลฯ  Lifehacker พบว่าเรายังสามารถใช้ Google Search เป็นนาฬิกาปลุกและเครื่องจับเวลาด้วย  โดยพิมพ์คำว่า  set timer หรือ set timer for แล้วต่อด้วยหน่วยเวลา (เช่น 10 seconds, 10 minutes, 10 hours) หรือต่อด้วยเวลาที่ต้องการ (เช่น 1 am)  พอถึงกำหนดก็จะมีเสียงปลุกเตือน  และยังมีปุ่ม stop, reset ให้กำหนดค่าได้อีกด้วย

ชมภาพตัวอย่างครับ

No comments:

Post a Comment