» » » คนถนัดขวาหรือซ้ายถูกกำหนดด้วยยีนส์ PCSK6

Monday, September 16, 2013

คนถนัดขวาหรือซ้ายถูกกำหนดด้วยยีนส์ PCSK6

สวัสดีครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์เราจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเป็นมาแต่กำเนิดและพยายามศึกษาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Oxford, Bristol, Scotland และ Max Plank Institute  ในประเทศ Netherlands ที่ร่วมกันศึกษาก็พบคำตอบแล้วครับ


 William Brandler  จากมหาวิทยาลัย Oxford  เปิดเผยว่า ความถนัดซ้ายหรือขวาเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นตัวอ่อนและเริ่มพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอวัยวะซีกซ้ายและขวา  และยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับความถนัดของมือก็คือยีนส์ PCSK6  ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้หนูเป็นเครื่องทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีนี้ โดยการรบกวนการทำงานของยีนส์ PCSK6 ในตัวอ่อนของหนูและพบว่า หนูที่เกิดมามีความผิดปกติของตำแหน่งอวัยวะจากที่ควรเป็น เช่นหัวใจอยู่ด้านขวาและตับอยู่ด้านซ้ายของร่างกายอย่างไรก็ตาม William Brandler  เชื่อว่านอกจากยีนส์แล้วสภาพสังคมและความเชื่อยังทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ถนัดขวา โดยมีคนถนัดขวาถึง 90% ของมนุษย์ทั่วโลก

ที่มา:  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2418967/Whether-right-left-handed-IS-decided-womb-Scientists-discover-genes-determine-persons-dexterity.html

No comments:

Post a Comment