» » » » สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกขนาดและทุกสายพันธ์ใช้เวลาในการปัสสาวะแต่ละครั้งใกล้เคียงกันคือ 21 วินาที

Monday, October 21, 2013

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกขนาดและทุกสายพันธ์ใช้เวลาในการปัสสาวะแต่ละครั้งใกล้เคียงกันคือ 21 วินาที

สวัสดีครับ


ตัวเลข 21 น่าจะเป็นตัวเลขพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในโลกนี้ เพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่าสัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้าง, กระทิง ฯลฯ กับสัตว์ตัวเล็กๆ อย่างสุนัข หรือแมว ฯลฯ ใช้เวลาในการปัสสาวะแต่ละครั้งด้วยเวลาใกล้เคียงกันคือ 21 วินาที

คณะนักวิทยาศาสตร์จาก Georgia Institute of Technology ในรัฐ Atlanta  สหรัฐอเมริกาทำการศึกษาวิธีปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างสายพันธ์, ต่างขนาดและพบว่าถึงแม้ปริมาณในการขับถ่ายปัสสาวะจะแตกต่างกันอย่างลิบลับแต่เวลาในการปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีระบบขับถ่ายปัสสาวะปกติในแต่ละครั้งกับใกล้เคียงกันมากคือประมาณ 21 วินาที

คณะนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตุว่าระบบการปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในโลกเหมือนกับถูกจัดเป็น model โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จะมีกระเพาะปัสสาวะขนาดใหญ่  ท่อปัสสาวะขนาดใหญ่ มีแรงดันในการขับปัสสาวะที่แรงกว่า และปริมาณปัสสาวะมากกว่า เป็นสัดส่วนกับระบบขับถ่ายปัสสาวะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก  ทำให้เวลาในการปัสสาวะแต่ละครั้งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใก้ลเคียงกัน

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2467168/It-takes-21-seconds-Scientists-discover-mammals-urinate-roughly-length-time.html

No comments:

Post a Comment