» » » ยอดจำหน่ายรถจักรยานแซงยอดจำหน่ายรถยนต์ในทวีปยุโรป

Wednesday, October 30, 2013

ยอดจำหน่ายรถจักรยานแซงยอดจำหน่ายรถยนต์ในทวีปยุโรป

สวัสดีครับจักรยานเป็นพาหนะคู่ใจของพลเมืองชาวยุโรป   เมืองใหญ่ในยุโรปอย่างกรุง Amsterdam  เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีพลเมืองนิยมใช้จักรยานในการเดินทางมากจนกลายเป็นต้นแบบของเมืองอื่นๆ ทั่วโลก  หรือกรุง Copenhagen เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กก็มีการทำทางด่วนสำหรับรถจักรยาน

ข้อมูลล่าสุดจาก website NPR พบว่ายอดจำหน่ายรถจักรยานของประเทศในยุโรปเมื่อปี 2012 มากกว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ จากการเก็บข้อมูลประเทศในทวีปยุโรป 25 ประเทศ (ยกเว้น Malta และ Cyprus) พบว่ามีเพียง 2 ประเทศคือ เบลเยี่ยม และลักเซมเบอร์ก เท่านั้นที่ยอดจำหน่ายรถยนต์สูงกว่ารถจักรยาน  5 ประเทศที่มียอดจำหน่ายจักรยานสูงสุดในยุโรปคือ เยอรมันนี (ประมาณ 4 ล้านคัน)  อังกฤษ (ประมาณ 3.6 ล้านคัน) ฝรั่งเศส (ประมาณ 2.8 ล้านคัน) อิตาลี (ประมาณ 1.6 ล้านคัน) และสเปน (ประมาณ 7.8 แสนคัน)

 เปรียบเทียบยอดจำหน่ายจักรยานและรถยนต์ใน 5 ประเทศ

นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าความนิยมในรถจักรยานนอกจากจะเป็นวิถึของชาวยุโรปแล้วสาเหตุที่ทำให้รถจักรยานมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในทวีปยุโรปทำให้ประชาชนต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกด้าน

No comments:

Post a Comment