» » สมาชิก Google+ ที่มี followers มากกว่า 10 คนสามารถใช้ Custom URL แล้ว

Thursday, October 31, 2013

สมาชิก Google+ ที่มี followers มากกว่า 10 คนสามารถใช้ Custom URL แล้ว

สวัสดีครับ


Google+ แจ้งว่าผู้ใช้ Google+ สามารถใช้ Custom URL  ซึ่งจดจำได้ง่ายกว่า links แบบเดิมที่เต็มไปด้วยตัวเลขกว่า 20 ตัว  โดยผู้ที่สามารถ claim Custom URL ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • มี Google+ followers มากกว่า 10 ราย
  • มี Profile Photo เพื่อแสดงตัวตน
  • เปิดบัญชี Google+ นานกว่า 30 วัน
ส่วนผู้ที่มี Page ใน Google+ และต้องการมี Custom URL  ต้องเป็น Page ที่ได้รับการ verify หรือต้องมี link ไปยัง website ของเจ้าของ Page

สำหรับผู้ที่ใช้ Google+ อยู่แล้วและมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ Google+ จะแจ้งให้ทราบบนหน้า Google+ หรือ Page ภายใน 1 - 2 สัปดาห์ โดย Google+ จะกำหนด Custom URLs สำหรับบัญชีนั้นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะตัวอักษรว่าจะเป็นตัวอักษรธรรมดาหรือตัวพิมพ์ (Capital Letter) เท่านั้น

สำหรับพวกเราที่ติดตาม Page ของผมใน Google+  ตอนนี้ Google+ URL ใหม่ก็คือ     https://www.google.com/+MegamiscBlogspot  ครับ

พวกเราสามารถติดตามข้อมูลอย่างละเอียดได้จาก https://support.google.com/plus/answer/2676340?p=claim_url&rd=1 ครับ

No comments:

Post a Comment